O nas

Celem działalności Towarzystwa Tłumaczy i Wykładowców Języka Migowego „GEST” jest integracja zarówno tłumaczy, jak i wykładowców języka migowego. Działamy w różnych obszarach związanych ze wsparciem osób niesłyszących.

Głównym naszym celem jest prowadzenie działań edukacyjnych z zakresu nauki języka migowego. Do działań statutowych naszego Towarzystwa należy m.in.:

  • promowanie komunikacji poprzez język migowy oraz wspieranie wszelkich form edukacji w tym zakresie,
  • kształcenie tłumaczy i wykładowców języka migowego,
  • przełamywanie barier komunikacyjnych pomiędzy środowiskiem osób głuchych i słyszących,
  • organizowanie kursów, szkoleń, prelekcji i warsztatów,
  • rehabilitacja zawodowa i społeczna osób z niepełnosprawnością,
  • integracja zawodowa i społeczna osób z niepełnosprawnością oraz jej promocja.

Ponadto zajmujemy się także:

  • tłumaczeniem stron www na język migowy zgodnie z dyrektywą unijną WCAG 2.0.
  • tłumaczeniami filmów i treści pisanych na język migowy.
  • przeprowadzaniem audytów antydyskryminacyjnych dotyczących dostosowania instytucji publicznych oraz stron www do Ustaw, Konwencji ONZ oraz dyrektyw unijnych.

1. Jaka jest historia powstania Towarzystwa Tłumaczy i Wykładowców Języka Migowego „GEST”?

Towarzystwo Tłumaczy i Wykładowców Języka Migowego „GEST” powstało z potrzeby chwili. Na terenie subregionu jeleniogórskiego brak było dobrze działającej organizacji reprezentującej niesłyszących i jednocześnie zajmującej się szkoleniami z języka migowego. W naszym odczuciu Polski Związek Głuchych nie spełniał dobrze swojej roli, a inne organizacje koncentrowały się na niesłyszących „przy okazji” różnych działań. Dlatego zapadła decyzja powstaniu GEST-u. Dużą rolę odegrał Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych z Jeleniej Góry na czele z Prezesem Stanisławem Schubertem. To właśnie pan Schubert w roku 2005 rozpoczął działania mające na celu upowszechnienie języka migowego w subregionie jeleniogórskim i w tym właśnie roku nawiązał kontakt z Olgierdem Kosibą. Już w roku 2005 odbyły się pierwsze kursy języka migowego w Jeleniej Górze, Zgorzelcu i Bogatyni. Dwie osoby z tych kursów były członkami pierwszego składu zarządu naszego Towarzystwa tj. Grzegorz Raniś (Zgorzelec) i Jolanta Kałamaja (Bogatynia). Zarząd tworzyli i tworzą pasjonaci języka migowego i działań pozarządowych. Zarząd pierwszej kadencji to: Olgierd Kosiba – prezes, Agnieszka Nasiłowska – z-ca prezesa zarządu, Agnieszka Golec – sekretarz, zajęli się oprawą merytoryczną programów edukacyjnych na podstawie których prowadziliśmy kursy i szkolenia. Ewa Oliwkowska – natywna reprezentantka środowiska osób niesłyszących. Jolanta Kałamaja – skarbnik. Grzegorz Raniś – cała oprawa prawna, m.in. Statut oraz wszelkie Uchwały niezbędne do rejestracji w KRS. Maria Zięba wzięła na siebie działania promocyjno-projektowe. I w takim składzie rozpoczęliśmy działania jako zarząd. Jednocześnie weszliśmy w skład 18 członków założycieli Towarzystwa. W naszych działaniach wspierali i wspierają nas niesłyszący, nasi uczniowie, członkowie różnych organizacji pozarządowych działających na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych. Oficjalnie zatem Towarzystwo „GEST” działa od 28 maja 2010 r., ale jego zalążki możemy śmiało datować na 2005 r. 

2. Skąd nazwa? Dlaczego właśnie taka?

Nazwa wynikała z działalności jaką wtedy prowadziliśmy. Nasze kursy kończyły osoby, które aktywnie pracowały w charakterze tłumaczy. Zaczęliśmy też wśród najlepszych upatrywać wykładowców. Po 5 latach aktywnej działalności pod szyldem Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych w Jeleniej Górze było już nas kilkunastu, wykwalifikowanych tłumaczy i wykładowców. Zdawaliśmy sobie wtedy sprawę, że takich jak my, może być w Polsce więcej. Pomyśleliśmy, że powinniśmy wysłać do nich sygnał, był to GEST z naszej strony, i tak już zostało:

TOWARZYSTWO TŁUMACZY I WYKŁADOWCÓW JĘZYKA MIGOWEGO „GEST”.

3. Jak doszło do tego, że wybrane zostało takie a nie inne logo, skąd pomysł?

Pomysły były rożne, opracowywane na pierwszym, historycznym już szkoleniu dla wykładowców w Borowe w marcu 2010 roku, ale żadne nie spełniło naszych oczekiwań. Zazwyczaj ludzie umieszczali ręce, ale ten motyw już był, pojawia się w logach różnych organizacji – podobnie jak ucho. Nasze logo miało być inne symboliczne, powstało w trakcie luźnych rozważań w Jeleniej Górze. Autorem logo jest Olgierd Kosiba, który najpierw rysował 3 kółeczka, na wzór olimpijskich, potem 2 kółeczka nachodzące na siebie, następnie trójkąty (było ich wiele i były różne) aż do ostatecznej dzisiejszej wersji, która została stworzona wraz ze studiem poligraficznym Adama Balcera w Bogatyni. Nazwa naszego Towarzystwa to GEST – (w zapisie na podstawie, którego powstało logo to GEST):
G (to „świat” ludzi Głuchych – wyrażony przez kolor niebieski)
T (to „świat” Tłumaczy – wyrażony przez kolor żółty)
ES (to ekonomia społeczna).
W wyniku połączenia tych dwóch „światów” (kolorów) powstaje WSPÓLNY „ŚWIAT” (kolor zielony). Jesteśmy przekonani, że do połączenia tych symbolicznych „światów” nie trzeba wiele – wystarczy niewielki GEST czy nawet dobra wola. Dlatego postanowiliśmy wyjść naprzeciw i ten GEST okazać. Mamy nadzieję, że zarówno logo jak i nazwa spodobają się odbiorcom.

4. Jakie są cele i założenia Towarzystwa „GEST”

Najlepiej oddaje to fragment naszego Statutu:

1. Celem działalności TTiWJM „GEST” jest:

a) promowanie komunikacji poprzez język migowy,
b) wspieranie wszelkich form edukacji w tym zakresie,
c) kształcenie tłumaczy i wykładowców języka migowego,
d) zrzeszanie osób niesłyszących i innych osób z uszkodzonym słuchem i udzielanie im wsparcia w sprawach związanych z codziennym funkcjonowaniem,
e) udzielanie porad prawnych osobom z dysfunkcjami słuchu,
f) kształcenie umiejętności odbioru wypowiedzi słownej, rozwijanie sprawności pragmatycznej, sytuacyjnej i społecznej niesłyszących,
g) integracja osób niesłyszących i słabosłyszących ze środowiskiem społecznym słyszących,
h) niwelowanie barier komunikacyjnych ograniczających udział osób niesłyszących i słabosłyszących w życiu społecznym i gospodarczym,
i) organizowanie i prowadzenie pracy oświatowej, kulturalnej, zawodowej i społecznej w środowisku osób niesłyszących i ich rodzin,
j) integracja i wspieranie środowiska tłumaczy oraz reprezentowanie tłumaczy i wykładowców języka migowego w kraju, za granicą i w organizacjach międzynarodowych,
k) zapewnienie wysokiego poziomu tłumaczeń wykonywanych przez członków TTiWJM „GEST” oraz ułatwianie podnoszenia ich zawodowych kwalifikacji,
l) opieka nad adeptami sztuki tłumaczenia,
m) wspieranie nauki i doskonalenia znajomości języka migowego,
n) przełamywanie barier komunikacyjnych pomiędzy środowiskiem osób głuchych i słyszących,
o) kreowanie właściwego stosunku do języka migowego,
p) prowadzenie działalności wydawniczej,
q) organizowanie kursów, szkoleń, prelekcji i warsztatów języka migowego.

2. Celem Towarzystwa „GEST” jest również prowadzenie działalności społecznie użytecznej, w sferze zdań publicznych, do których należą:

Działania na rzecz osób z każdą niepełnosprawnością, zarówno członków Towarzystwa „GEST”, jak i osób nie zrzeszonych w żadnej organizacji inwalidzkiej, w tym:
a) rehabilitacja zawodowa i społeczna osób z niepełnosprawnością;
b) integracja zawodowa i społeczna osób z niepełnosprawnością oraz jej promocja;
c) rzecznictwo interesów niezrzeszonych osób z niepełnosprawnością;
d) działania na rzecz dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością, zwiększające jej perspektywy w zakresie oświaty, wychowania, kultury, nauki i techniki, upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
e) udział we wdrażaniu z innymi partnerami strategii i polityki Unii Europejskiej w zakresie działań związanych z ratyfikacją przez Polskę Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych.

3. Wszystkie powyższe cele Towarzystwo „GEST”, w zależności od potrzeb, może realizować jako odpłatne bądź nieodpłatne.

Jak więc widać cele mamy ambitne, niemniej z przyjemnością możemy stwierdzić, że są one realizowane!

5. Na czym polega działalność Towarzystwa „GEST” w zakresie kształcenia w języku migowym? Czy jesteśmy innowacyjni?

Promocja języka migowego polega głównie na organizowaniu i prowadzeniu kursów języka migowego. Rozpoczęliśmy też kursy metodyczne dla Trenerów/ Wykładowców, aby jak najwięcej osób mogło popularyzować język migowy. Innowacja w prowadzeniu kursów polega też na równoczesnym upowszechnianiu polskiego języka migowego (PJM) oraz systemu językowo-migowego (SJM) jako komunikacji alternatywnej. Nie uczymy tylko znaków, jak robi to większość organizacji pozarządowych, czy firm szkoleniowych, ale koncentrujemy się na gramatyce PJM oraz upowszechnianiu Kultury Głuchych. Na zajęciach migamy piosenki, oglądamy filmy poświęcone Kulturze Głuchych, a do współprowadzenia zajęć angażujemy osoby Głuche. Działalnością swoją Towarzystwo „GEST” obejmuje już znaczną część Polski, a dzięki wygranym konkursom będziemy niebawem działać na obszarze całego kraju.

Wiemy już co nieco o Towarzystwie „GEST”, to może teraz dwa pytania do jego prezesa, Olgierda Kosiby.

1. Jak długo trwa i jak zaczęła się Twoja „przygoda” z językiem migowym?
Moja przygoda z językiem migowym rozpoczęła się w roku 1992 w Wałbrzychu. Poznałem u mojego kolegi małżeństwo niesłyszących z Jeleniej Góry, Mariusza i Dorotę Przybyłowiczów, obecnie mieszkających w Krakowie. Potem mieszkając w Bolkowie dojeżdżałem do Jeleniej Góry do Janusza Kowalika, mojego kolegi i nauczyciela, który ukończył kurs języka migowego prowadzony przez Świadków Jehowy w Nadarzynie, k. Warszawy – w tamtych czasach mało kto słyszał o kursach, więc byłem zdany na czystą ludzką życzliwość. Janusz, który uczył mnie języka migowego bezpłatnie postawił mi tylko jeden warunek: żebym też kogoś nauczył migać w przyszłości. Był to człowiek, który bez wątpienia kochał Głuchych i poświecił im znaczną cześć życia. Miło mi, że dotrzymałem słowa szkoląc bezpośrednio bądź pośrednio przeszło 1500 osób.

2. Opowiedz o tym, co było dla Ciebie największym zaskoczeniem w Twoich kontaktach z Głuchymi, którzy Cię uczyli? Jakiś przykład.
Najbardziej zaskakujące dla mnie była ich otwartość wobec osób słyszących, uczących się języka migowego. Jak chyba każdy, bałem się ludzi niesłyszących. Przerażała mnie bariera komunikacyjna. Kiedyś zostałem ze wspomnianym małżeństwem sam, było to podczas jednego ze spotkań i naprawdę bardzo się przeraziłem. Potem nastąpiło wielkie zaskoczenie, ponieważ ich otwartość sprawiła, że po pół godzinie poczułem się bardzo bezpiecznie i przyjaźnie. Nigdy nie przypuszczałem, że osoby niesłyszące mogą nam słyszącym zapewnić poczucie bezpieczeństwa. Było to w 1992 r. i do dzisiaj to pamiętam. Nauczyłem się wtedy, że nie ma powodu, dla którego my, słyszący mielibyśmy podstawy czuć się „lepsi” od niesłyszących. Sam fakt, ze ktoś słyszy, nie stanowi tu atutu.

NASZE PROJEKTY

Dowiedz się wszystkiego o realizowanych przez nas projektach.

więcej

O GEST

Poznaj nasze Towarzystwo, statut oraz pełnioną misję.

więcej

FAQ

Poznaj najczęsciej zadawane pytania oraz odpowiedzi na nie.

więcej

Towarzystwo Tłumaczy i Wykładowców Języka Migowego "GEST"

Conference Center - Ogrodowa 12
Towarzystwo "GEST"
ul. Ogrodowa 12
61-821, Poznań

Towarzystwo "GEST"
ul. Głogowska 27/2
60-702, Poznań

Tel. kom. +48 728 741 000 - Marta Borkowska-Banasiewicz

Tel. kom. +48 728 742 000 - Sandra Ren

Tel. kom. +48 728 743 000 - Patrycja Pawliczak

e-mail: biuro@towarzystwogest.eu

KRS: 0000357326
REGON: 021274758
NIP: 6161544240

KONTO:

Volkswagen Bank direct
nr: 30 2130 0004 2001 0606 3515 0001