Projekt ”Język migowy w małym palcu – kurs języka migowego”


Projekt współrealizowany. Projekt „Język migowy w małym palcu – kurs języka migowego” był zrealizowany przez Fundację Partnerstwo Izerskie Bogactwem Trójgranicza z Ubocza, a współfinansowany z Europejskiego Funduszu  Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem projektu było zmniejszenie istniejącego problemu jakim jest komunikacja osób słyszących pracujących w sektorze publicznym oraz w branży usługowej z osobami głuchymi. Projekt został skierowany do 90 osób z powiatu zgorzeleckiego i bolesławieckiego, które ukończyły kurs na Poziomie Elementarnym. Wykładowcami w ramach tego projektu byli członkowie naszego Towarzystwa, którzyi wykazali się ogromnym profesjonalizmem w prowadzeniu zajęć. Towarzystwo „GEST” było też odpowiedzialne za zorganizowanie egzaminów po zakończonym kursie.

NASZE PROJEKTY

Dowiedz się wszystkiego o realizowanych przez nas projektach.

więcej

O GEST

Poznaj nasze Towarzystwo, statut oraz pełnioną misję.

więcej

FAQ

Poznaj najczęsciej zadawane pytania oraz odpowiedzi na nie.

więcej

Towarzystwo Tłumaczy i Wykładowców Języka Migowego "GEST"

Conference Center - Ogrodowa 12
Towarzystwo "GEST"
ul. Ogrodowa 12
61-821, Poznań

Towarzystwo "GEST"
ul. Głogowska 27/2
60-702, Poznań

Tel. kom. +48 728 741 000 - Marta Borkowska-Banasiewicz

Tel. kom. +48 728 742 000 - Sandra Ren

Tel. kom. +48 728 743 000 - Patrycja Pawliczak

e-mail: biuro@towarzystwogest.eu

KRS: 0000357326
REGON: 021274758
NIP: 6161544240

KONTO:

Volkswagen Bank direct
nr: 30 2130 0004 2001 0606 3515 0001